Głębinów

Głębinów

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1997

Wieś o wyjątkowych walorach krajobrazowych położona jest nad jeziorem Nyskim. Ze względu na atrakcyjne usytuowanie oraz wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe, posiada rozwiniętą bazę noclegowo-gastronomiczną oraz ośrodek żeglarski. Głębinów przyciąga liczne rzesze turystów nie tylko w okresie letnim. Położenie sołectwa z dala od miejskiego zgiełku sprawia, że powstaje tu coraz więcej zabudowań jednorodzinnych.

Charakterystycznym zabytkiem w sołectwie Głębinów jest kościół pw. Św. Urbana, który w maju 2021 roku został podniesiony do rangi Sanktuarium Kultu Św. Rity.

W sołectwie znajduje się plac zabaw, siłownia zewnętrzna. W centrum Głębinowa znajduje się skwer z licznymi gatunkami roślin niskopiennych.

Pobliskie jezioro jest miejscem gniazdowania wielu gatunków ptaków.

Stowarzyszenie Lepsza Przyszłość w Głębinowie

liczba mieszkańców: 270

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze przedsięwzięcia w ramach odnowy wsi:

  • wybudowanie murowanej kapliczki błogosławionego Jana Pawła II,
  • doposażenie placu zabaw,
  • powstanie plenerowej siłowni zewnętrznej,
  • powstanie przystanku MZK,
  • przygotowanie dokumentacji projektowej budowy plaży z punktami widokowymi,
  • urządzenie zielonych skwerów oraz rabat w centrum wsi oraz przy wjeździe do Głębinowa.

Najciekawsze projekty:

  • Zakładanie modelowych sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych oraz pojedynczych nasadzeń drzew alejowych (2018) to kontynuacja zainicjowanego w 2016 roku działania związanego z tworzeniem na udostępnionych przez gminy działkach użyteczności publicznej nasadzeń drzew w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”. Projekt obejmuje nasadzenia sadzonek drzew do zakładania modelowych sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych i pojedynczych nasadzeń drzew. Sołectwa otrzymały drzewka do założenia modelowych sadów starych odmian drzew owocowych (każdy po 20 sztuk drzew tj. jabłonie: Landsberska, Malinowa Oberlandzka, Kosztela, James Grive; czereśnie: Bϋttnera czerwona, Hedelfińska, Vega, Lotka Trzebnicka, Gubińska, Wolska; grusze: Konferencyjna, Faworytka; śliwy: Węgierka wczesna, Opal, Królowa Wiktoria; wiśnie: Keleris, Książęca, Wróble; brzoskwinie: Redhaven, i Inka), przydrożnych alei czereśniowych (łącznej długości blisko 5, 5 km z gat. Bϋttnera czerwona oraz Hedelfińska) oraz pojedynczych nasadzeń drzew alejowych z gat. lipa drobnolistna i dąb szypułkowy. Sołectwo Głebinów posadziło lipę.

Źródło: