Głębocko

Głębocko

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1999

W średniowieczu na obszarze sołectwa znajdował się zamek kasztelański, należący do najlepszych założeń obronnych tego typu w województwie opolskim. Materiał budowlany z ruin tego zamku został wykorzystany do budowy zamku w sołectwie Kopice. Do dziś zachowały się pozostałości nasypu po zabudowaniach mieszkalno-obronnych oraz po wieży otoczonej płytką fosą.  Miejsce to jest nazywane Grodziskiem.

Na terenie Głębocka znajdują się dwa zbiorniki wodne o powierzchni 42 ha powstałe po byłej żwirowni cieszące się dużym zainteresowaniem okolicznych mieszkańców i nie tylko.

W sołectwie zostały wytyczone ścieżki rowerowe pełniące funkcje rowerowych szlaków turystycznych, które łączą się z innymi trasami na terenie Grodków.

Źródło:

liczba mieszkańców: 240

 

Program Odnowy Wsi:

W zakresie pracy z odnowy wsi zmodernizowano plac zabaw – zamontowano 4 urządzenia.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Wyłożenie kostki na terenie wokół świetlicy wiejskiej o wartości  5 000 zł.