Góra Św. Anny

Góra Św. Anny

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Na małym obszarze sołectwa Góra Św. Anny zgromadzone jest wiele zabytkowych obiektów:

  • Pomnik Czynu Powstańczego będący pomnikiem historii,
  • Amfiteatr – pomnik historii powstały w roku 1934-1938,
  • Zespół Klasztorny.

Charakterystycznym miejscem spotkań mieszkańców wsi jest rynek wyremontowany w 2019 roku. Na płycie rynku zamontowane są ławki.

Ponadto sołectwo posiada Klub Wiejski wraz z terenem rekreacyjnym: placem zabaw, boiskiem, kręgiem na ognisko. Wieś położona jest na obszarze Natura 2000, jej teren obejmuje Park Krajobrazowy Góra Św. Anny,

Rezerwat przyrody, rezerwat geologiczny. W miejscowości znajdują się ścieżki przyrodnicze i szlaki turystyczne. Na uwagę zasługuje obiekt Geostanowiska w Annogórskim Geoparku, który jest odwiedzany przez turystów. Są to punkty widokowe oddane do użytku w 2014 roku.

liczba mieszkańców: 419

 

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w ramach odnowy wsi:

  • zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Górze Św. Anny,
  • zagospodarowanie rynku w Górze Św. Anny,
  • remont elementów małej architektury.

Najciekawsze projekty:

Źródło: