Górażdże

Górażdże

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

liczba mieszkańców: 850

Najciekawsze projekty: