Górki

                Górki

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2002

Sołectwo Górki leży na wzniesieniu, na Wzgórzach Winowskich.

W miejscowości możemy znaleźć formy dawnej zabudowy gospodarczej – szczytem umieszoną w kierunku drogi, co było charakterystyczną cechą zabudowy śląskiej wsi.

Sołectwo posiada dużą świetlicę wiejską, która została utworzona w byłej szkole podstawowej. W jej obrębie znajduje się boisko asfaltowe, plac zabaw, wiata festynowa, siłownia plenerowa oraz miejsce na grilla i obiekt zwany Zaułkiem Tradycji. W obiekcie tym mieści się, utworzone w 2015 roku, Małe Goreckie Muzeum, w którym znajdują się dawne przedmioty codziennego użytku. Pozostałe pomieszczenia służą do organizacji różnorodnych spotkań.

We wsi znajduje się cmentarz parafialny oraz trzy kapliczki przydrożne i dawne krzyże drewniane postawione w miejscach ważnych dla dawnych mieszkańców lub będące niegdyś drogowskazem.

Od strony północno-wschodniej rozciąga się piękna panorama na m. Opole. Od strony południowej do sołectwa zbliża się kopalnia margla. Natomiast od strony zachodniej znajduje się poligon wojskowy, który jest cennym obszarem przyrodniczym. Znajdują się na nim dawne aleje akacjowe i klonowe, gaiki sosnowe, bardzo ważnym elementem jest rzeczka Olszynka oraz łęg jesionowo–olszowy znajdujący się w jej dolinie. Gniazduje tam wiele różnorodnego ptactwa w tym drapieżne myszołowy a w dawnych budynkach wojskowych znajdują się sypialnie nietoperzy.

Stowarzyszenie „Nasze Górki”

Liczba mieszkańców: 712

Program Odnowy Wsi:

Sołectwo Górki prężnie odnawia swoją wieś realizując liczne projekty grantowe mające na celu poprawę estetyki miejscowości, ale też edukacyjną formę spotkań z mieszkańcami.

Mieszkańcy w ramach działań odnowy wsi: wyremontowali pomieszczenie stowarzyszenia na poddaszu świetlicy, przerobili starą, zdewastowaną siłownię na Zaułek Tradycji Wiejskiej, w której tworzona koronę żniwną oraz wykonują szereg prac tradycyjnych.

Wybudowali również wiatę festynową, odnowili stary mur przy boisku, przerobili zaniedbany kąt w grillowy kącik, wymienili ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej oraz wyremontowali dużą salę oraz korytarz świetlicy wiejskiej.

Zrealizowany został projekt pn. „Przez żołądek do serca mieszkańców – rozwój wiejskiej infrastruktury początkiem kulinarnej przygody z odnową wsi!”, w ramach którego zorganizowano Festiwal Kluski i Kluseczki. Projekt pozwolił na doposażenie miejscowej świetlicy w sprzęt kuchenny oraz zakup namiotu plenerowego.

Sołectwo Górki zostało wyróżnione w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w 2020 roku w dwóch kategoriach „Najpiękniejsza wieś” oraz „Najlepszy projekt”.

Najciekawsze projekty:

  • „Górki – podążając za trendami drobnymi krokami” jest zadaniem w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi pn. Opolska wieś przyszłości. Stowarzyszenie „Nasze Górki” otrzymało dotację w wysokości 11 000 zł.
  • „Nie dla zagubionych działań stowarzyszenia w sieci” – zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji i innych uprawnionych Podmiotów celem promocji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Stowarzyszenie „Nasze Górki” otrzymało dofinansowanie w wysokości 5 000 zł.
  • Zadanie „Kulinarna aktywność Góreckiej gospodyni – wspomnienie smaków dzieciństwa” to zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie propagowania idei „Opolskie ze smakiem” poprzez promocję sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. Stowarzyszenie „Nasze Górki” otrzymało 10 000 zł dotacji.
  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Rolety do wiaty festynowej o wartości  5 000 zł.

Źródło: