Górki

                Górki

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2002

 

 

 

Sołectwo Górki leży na wzniesieniu, które położone jest na Wzgórzach Winowskich. Od strony północno-wschodniej rozciąga się piękna panorama na m. Opole. Od strony południowej do sołectwa zbliża się kopalnia margla. Natomiast od strony zachodniej znajduje się poligon wojskowy, który jest cennym obszarem przyrodniczym. Znajdują się na nim dawne aleje akacjowe i klonowe, gaiki sosnowe, bardzo ważnym elementem jest rzeczka Olszynka oraz łęg jesionowo- olszowy znajdujący się w jej dolinie. Gniazduje tam wiele różnorodnego ptactwa w tym drapieżne myszołowy a w dawnych budynkach wojskowych znajdują się sypialnie nietoperzy.

Górki są wsią charakteryzującą się ekspansywną budową domów jednorodzinnych, lecz w obrębie najstarszych ulic możemy znaleźć jeszcze formy dawnej zabudowy gospodarczej. Z kalenicą (szczytem) dachową umieszoną w kierunku drogi co było charakterystyczną zabudową śląskiej wsi. Charakterystycznym miejscem Górek jest istniejąca od kilkudziesięciu lat tradycyjna masarnia, która stanowi wyróżnik tej miejscowości.

Sołectwo posiada dużą świetlicę wiejską, która została utworzona po byłej szkole podstawowej. W jej obrębie znajduje się boisko asfaltowe, plac zabaw, wiata festynowa, siłownia plenerowa oraz miejsce na grilla i obiekt zwany Zaułkiem Tradycji. W obiekcie tym mieści się utworzone w 2015 roku Małe Goreckie Muzeum, w którym znajdują się dawne przedmioty codziennego użytku, pozostałe pomieszczenia służą do organizacji różnorodnych spotkań.

Wieś posiada własny cmentarz parafialny oraz trzy kapliczki przydrożne i dawne krzyże drewniane postawione w miejscach ważnych dla dawnych mieszkańców lub będące dawnym drogowskazem.

Najciekawsze projekty:

Sołectwo Górki dzieki pracy miezkańców i działalności Stowarzyszenia  odnowy wsi “Nasze Górki”prężnie odnawia swoją wieś realizując liczne projekty grantowe, w tym m.in. 3 projekty z programu Działaj Lokalnie, które mają na celu poprawę estetyki miejscowości, ale też edukacyjną formę spotkań z mieszkańcami, czwarty jest w trakcie realizacji i godny uwagi, ponieważ zakłada budowę parku sołeckiego. Z programu FIOW ramach projektu wyremontowane zostały pomieszczenie stowarzyszenia na poddaszu świetlicy. W ramach grantu specjalnego z LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich przerobiona została starą zdewastowaną siłownię na zaułek tradycji wiejskiej, w której pleciemy korony żniwne oraz wykonywany jest szereg prac tradycyjnych.

W ramach partnerstwa w projekcie kulinarnym wybudowana została wiatę festynowa, z Inicjatywy Marszałkowskiej zakupiliśmy ścianki do w/w wiaty z odpornych materiałów.

Przy współpracy z Fundacją Górażdże oraz wolontariuszami Kopalni Folwark odnowiliśmy stary mur przy boisku, przerobiliśmy zaniedbany kąt w grillowy kącik. W ramach Funduszu Sołeckiego wymieniliśmy ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej a obecnie zakończyliśmy remont dużej Sali oraz korytarza świetlicy wiejskiej, pozyskując na ten cel dodatkowe środki na sprzęt techniczny z Fundacji Orlen. Obecnie realizowany projekt pn. Przez żołądek do serca mieszkańców- rozwój wiejskiej infrastruktury początkiem kulinarnej przygody z odnową wsi. Mieszkańcy wsi angażują się w akcje charytatywne np. zbierania nakrętek, szycia maseczek dla służby zdrowia czy też angażujemy się w wyzwania podczas różnorodnych zbiórek internetowych na chore dzieci np. gaszynchallenge.
Natomiast projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dot. zakupu rolety do wiaty festynowej  o wartości  5 000 złhttps://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/

 

Liczba mieszkańców: 672