Gościce

Gościce

       rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2000

Gościce to podgórska miejscowość położona przy granicy z Czechami na Przedgórzu Paczkowskim. Przedłużeniem wsi w Czechach jest wieś Horní Hoštice.

We wsi działa znajduje się kościół pw. Św. Mikołaja. Mieszkańcy mają do dyspozycji wielofunkcyjne boisko sportowe.

Przez wieś przepływa rzeka Tarnawka. Gospodarstwa otoczone są sadami i ogródkami kwiatowymi. Wieś charakteryzuje się pięknymi widokami na Góry Złote i Góry Rychlebskie, słynie też z gościnności mieszkańców.

Koło Gospodyń Wiejskich “MOTYLE GOŚCIC”

Ochotnicza Straż Pożarna w Gościcach

LZS Gościce

liczba mieszkańców: 493

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze przedsięwzięcia w ramach odnowy wsi w przeciągu ostatnich 5 lat:        

  • modernizacja obiektów rekreacyjno– sportowych (modernizacja placu zabaw, budowa zadaszenia i podestu do tańczenia, założenie oświetlenia, budowa miejsca do grilla),
  • wyposażenie świetlicy wiejskiej,
  • wyposażenie przedszkola w gry i zabawki,
  • budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego.

W 2019 roku sołectwo Gościce zdobyło I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Koron Dożynkowych w kategorii „korony dożynkowe oraz prace plastyczne kłosowo-ziarnkowe”.

W 2021 roku sołectwo Gościce zdobyło III miejsce w konkursie na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy o Nagrodę Prezydenta RP.

Najciekawsze projekty:

  • „Nowocześnie i gościnnie w Gościcach” – zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji i innych uprawnionych Podmiotów celem promocji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. „Motyle” Koło Gospodyń Wiejskich otrzymało dofinansowanie w wysokości 7 000 zł.
  • Integracja wsi poprzez zakup sprzętu dla rozwoju i spójności społeczności lokalnej (2020) – zadanie realizowane w ramach dotacji na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznego w trybie pozakonkursowym na działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Koło Gospodyń Wiejskich “MOTYLE GOŚCIC” otrzymało 6 300 zł dotacji.

Źródło: