Gostomia

                        Gostomia

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1999

Nazwa pochodzi od nazwiska lub imienia Gostom. Imię to nosił czeski rycerz, prawdopodobnie właściciel wsi z początku XIII wieku. Pierwsze źródła pisane o istnieniu wsi pochodzą z 1233 roku (Gostoma). Gostomia prawdopodobnie w latach 1430 –1440 była własnością rodu Bees.
Najstarszą budowlą jest kościół parafialny pod Wezwaniem Anioła Stróża, wzmiankowany już w 1335 roku (Gastovia). Przebudowano go w 1778 roku, a wieżę dobudowano w 1830 roku.
Obiekt bez wyraźnych cech stylowych. W prezbiterium sklepienie kolebkowe z lunetami. Na dachu chorągiewka z 1716 roku.

Wiatrak – zbudowany w XVIII wieku typu holenderskiego, murowany z cegły, otynkowany. W średniowieczu istniała tu hodowla owiec. Obok wsi małe wzniesienie, zwane Gostomka oraz mały ciek wodny o tej samej nazwie. Wieś posiada herb.
Dzisiaj na powierzchni 603,0 ha znajdują się 43 gospodarstwa rolne. Wysoki współczynnik bonitacji pozwala na uprawę pszenicy, buraka cukrowego i rzepaku. Obecnie wieś liczy 451 mieszkańców.
– Przez wieś przebiega trasa rowerowa PTTK nr 261 C.
Więcej informacji na stronach
http://gostomija.republika.pl/
http://www.gostomia.prv.pl/

 

liczba mieszkańców: 412

Program Odnowy Wsi:

W ramach odnowy wsi wyposażono i wyremontowano świetlicę wiejską, wykonano ławo-stoły biesiadne, które ustawiono na terenie świetlicy wiejskiej. Mieszkańcy pielęgnują tereny zielone.

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej – wykonanie ławo-stołów biesiadnych o wartości  5 000 zł.
  • Projekt „Zakładanie sadów drzew owocowych” (2016)
  • Wyróżnienie dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Gostomia w konkursie „Najciekawsza koncepcja zagospodarowania terenów zielonych wsi” w 2016 roku.

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/

Stowarzyszenie Odnowa Wsi Gostomia.

Ochotnicza Straż Pożarna w Gostomi