Goświnowice

Goświnowice

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2009

Na terenie sołectwa znajduje się kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

Wieś posiada boisko z pawilonem sportowym i plac zabaw dla dzieci.

Na cmentarzu parafialnym znajduje się aleja kasztanowców wpisana do Rejestru Zabytków Województwa Opolskiego.

Sołectwo Goświnowice na Facebooku https://pl-pl.facebook.com/goswinowiwe

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Goświnowice

liczba mieszkańców: 1252

Program Odnowy Wsi:

Do najważniejszych działań związanych z odnową wsi należą:

  • doposażenie placu zabaw w 2019 roku,
  • zakup materiałów potrzebnych do zagospodarowania terenu przy boisku sportowym w 2017 roku.

 

Źródło: