Goszczowice

Goszczowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

 

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 267

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– Zielony zakątek – zagospodarowanie zielenią stawu w Goszczowicach o wartości 5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/