Goszyce

             Goszyce

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2006

 

 

 

 

 

Goszyce to najmniejsza położona wśród lasów, wieś Gminy Bierawa zamieszkała przez 160
mieszkańców. Jej obszar wynosi 1084 ha, z czego 800 ha stanowią lasy, pośród których znajdują się
liczne oznakowane ścieżki rowerowe, stwarzające duże możliwości turystyczne dla mieszkańców wsi
oraz odwiedzających gości. We wsi znajduje się wiejski kompleks kulturalno-rekreacyjnowypoczynkowy.

Na kompleks ten składa się boisko wraz z szatniami i siłownią oraz położony
nieopodal budynek wiejskiej świetlicy połączony z remizą strażacką. Wieś posiada salę komputerową
z dostępem do internetu oraz własną stronę internetową. Na centralnym placu wsi, zwanym Kaczym
Rynkiem, znajduje się mała fontanna nazywana humorystycznie „spoconym kamieniem”. Komisja
konkursowa doceniła duże zaangażowanie mieszkańców wsi w segragację odpadów oraz
pięlęgnowanie zasobów przyrodniczych swojej miejscowości. Znaczna ilość gospodarstw wyposażona
jest w tzw. ekopiece oraz instalacje solarne.

Wieś posiada wiele zadrzewień z gatunku: lipy, klony,dęby, jarzęby, jesiony, jak również dęby kwalifikujące się na pomniki przyrody oraz liczne siedliska bobrów. Na terenie sołectwa aktywnie współdziała Stowarzyszenie Przyjaciół Goszyc, Koło Mniejszości Niemieckiej oraz LZS Kotlarnia – Goszyce. Godnym zauważenia jest bardzo dobra współpraca na rzecz rozwoju miejscowości w/w organizacji z samorządem gminnym.

Wieś jest laureatem III miejsca konkursu “Piękna Wieś Opolska 2015” w kategorii “Najpiękniejsza wieś”

 

liczba mieszkańców: 849

Stowarzyszenie przyjaciół Goszyc

Najciekawsze projekty:

Zrealizowany przez mieszkańców wsi projekt „Goszyce Cinema Village” obejmujący projekcje filmów, strefę kibica oraz liczne koncerty,stwarza doskonałą możliwość do organizacji wielu lokalnych imprez oraz integracji mieszkańców wsi oraz przyjezdnych gości. Zauważalne jest duże zaangażowanie mieszkańców tak niewielkiej miejscowości, w realizację projektów odnowy wsi, poprawiających jakość i standart życia mieszkańców, jak również sposób w jaki mieszkańcy wsi zaprezentowali swoją miejscowość podczas wizytacji członków komisji konkursowej. Goszyce są przykładem niewielkiej wsi, gdzie zangażownie dużej grupy mieszkańców pozwala realizować ciekawe i ambitne projekty, podnoszące jakość i standard życia mieszkańców wsi.