Grabczok

                Grabczok

     rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2009

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 291

 

Najciekawsze projekty: