Grabczok

                Grabczok

     rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2009

Grabczok to śródleśna wioska gminy Murów, która charakteryzuje się w części zachowaną tradycyjną zabudową domów jednorodzinnych sytuowanych wzdłuż głównej ulicy. W wiosce znajdują się liczne kapliczki, o które dbają mieszkańcy. Ponadto często w szczytach domów można spotkać figury świętych.

Mieszkańcy wykorzystują miejscową świetlicę na organizację różnych imprez społeczno-kulturalnych. Ponadto zagospodarowany w urządzenia siłowni zewnętrznej i małą architekturę plac za remizą służy do przeprowadzania festynów, pikników, czy też spotkań dedykowanych najmłodszym mieszkańcom sołectwa.

W świetlicy wiejskiej mieszkańcy założyli biblioteczkę dla dzieci i młodzieży o nazwie Podgrabek – jest to miejsce, gdzie dla dzieci organizowane są różnego rodzaju zajęcia i spotkania.

Grabczok jest urokliwie położony na skraju lasów Stobrawsko-Turawskich, otoczony jest łąkami śródleśnymi.

Wioska ujęta jest jako jeden z punktów niebieskiego szlaku turystycznego Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, który w jednym kierunku prowadzi do Popielowa poprzez dolinę Budkowiczanki, w drugim kierunku zaś, celem szlaku są Łubniany ze Studzienką na czele.

Podstrona Grabczoka na stronie Gminy Murów: https://murow.pl/3106/1957/aktualnosci-2020-grabczok.html

Ochotnicza Straż Pożarna w Grabczoku

liczba mieszkańców: 286

Program Odnowy Wsi:

Grabczok, której mieszkańcy chętnie angażują się w sprawy sołectwa, szczególnie w działania związane z Programem Odnowy Wsi. Nowi mieszkańcy sołectwa biorą czynny udział w życiu społecznym, wnosząc w proces rozwoju wioski swoją wiedzę i doświadczenie.

Działania odnowy wsi podejmowane w Grabczoku ukierunkowane są na pielęgnację terenów publicznych i tych, które mają dla mieszkańców szczególne znaczenie.

Mieszkańcy dbają o działkę gminną, którą dzięki różnym inicjatywom z roku na rok doposażają w sprzęt rekreacyjny i urządzenia z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci.

Do najważniejszych przedsięwzięć organizowanych w ramach odnowy wsi zaliczyć można: obchody św. Marcina z kiermaszem wielkanocnym, babski comber oraz bal przebierańców dla dzieci.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Wyposażenie placu zabaw o wartości  5 000 zł.

Źródło: