Grabin

Grabin

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

 

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców:

Najciekawsze projekty: 583

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– Docieplenie jednej ściany zewnętrznej bocznej – szczytowej w świetlicy
wiejskiej w Grabinie o wartości 5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/