Grobniki

  • Projekt pn. „Grobnicki Mural” został zrealizowany przez Centrum Wspierania Aktywności Społecznej INICJATYWA.

  • Powstały na budynku przedszkola mural do maltańskiej historii wsi jako dawnej Komturii Zakonu Joannitów