Gródczany

Gródczany

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1997

W roku 1377 miejscowość zwano Hraczan, Hradschein i Radschen, w 1428 – Raczyn, a w 1429 r. – Hradczan. Z czeskiego hrad – gród, który najprawdopodobniej kiedyś tu istniał. Jednak dostępne źródła tego nie potwierdzają. Gródczany w 1622 r. należały jednak bez wątpienia do dóbr księcia Lichtenstein, kiedy przejął panowanie nad księstwem Krnov, a w 1782 r. przeszły w ręce hrabiego Józefa Siedlnickiego, który niebawem, po kawałku, zaczął sprzedawać posiadłość chłopom. Na pozostałych 442 morgach założył nową wieś nazywając ją Nowe Gródczany. Stare Gródczany liczyły wówczas 11 chłopów, 7 małorolnych i 15 chałupnych. Nowe natomiast 44 małorolnych i 13 chałupnych.

W 1868 r. obie wsie połączono w jedną. Należała ona do parafii Nasiedle.

Dzieci z Gródczan, do 1795 r., chodziły do szkoły w Nasiedlu, bo dopiero w tym właśnie roku powstała szkoła we wsi. Nowy, większy budynek szkolny, w związku z powiększającą się ilością dzieci, zbudowano w Gródczanach w roku 1835.

W/w informacje pochodzą ze strony internetowej Gminy Branice: http://branice.pl/695/solectwo-grodczany.html

liczba mieszkańców: 133

Program Odnowy Wsi:

Do najciekawszych i największych przedsięwzięć zrealizowanych na terenie sołectwa należą:

  • zagospodarowanie skarpy obok zabytkowego wozu strażackiego,
  • zamontowanie oświetlenia wozu strażackiego,
  • stworzenie alei lawendowej,
  • regularne remontowanie świetlicy wiejskiej oraz zamontowanie w niej klimatyzacji,
  • odnowienie stworzonego w 2010 roku placu zabaw oraz zamontowanie na nim urządzeń siłowni zewnętrznej.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Zakup domku narzędziowego o wartości  5 000 zł.