Grodziec

Grodziec

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1999

 

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 360

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:Najciekawsze projekty:

– Doposażenie placu zabaw i rekreacji w Grodźcu w urządzenia fitness o wartości 5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/