Grodziec

Grodziec

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

Miejscowość Grodziec położona jest wzdłuż osi wodnej z zachowaniem historycznego układu dróg i mostów. W centrum wsi znajduje się zabytkowy kościół rzymsko-katolicki z 1891 roku pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha (wpisany do rejestru zabytków).

Nieopodal kościoła (przy skrzyżowaniu ulic) znajduje się świetlica wiejska a przy niej usytuowany jest Pomnik Wypędzonych z Kresów Wschodnich wraz z tablicą pamiątkową dokumentującą nazwiska rodzin, które wypędzone z rodzinnych Kresów zamieszkały w Grodźcu od 1945r.

Na tyłach świetlicy zlokalizowana jest altana plenerowa, plac zabaw dla dzieci oraz plenerowa siłownia. Za tym kompleksem obiektów znajduje się przyszkolne boisko.

Mieszkańcy mają możliwość spotykania się również w pomieszczeniach dawnej „Kuźni”- siedzibie Stowarzyszenia „Nasz Grodziec”.

Grodziec położony jest wśród lasów, znajdują się tu również kąpieliska powyrobiskowe wraz z kompleksem hotelowo-restauracyjnym BAJKA.

Przez Grodziec przebiegają trasy rowerowe łączące wieś z ościennymi miejscowościami.

Stowarzyszenie Nasz Grodziec https://www.grodziec.eu/; na Faceboku https://www.facebook.com/Nasz-Grodziec-107407519370528/

LZS Grodziec https://www.facebook.com/Ludowy-Zesp%C3%B3%C5%82-Sportowy-Grodziec-415209018579553

liczba mieszkańców: 1 372

 

Program Odnowy Wsi:

W ramach odnowy wsi zrealizowano kolejne edycje wydarzeń kulturalych: imprezy plenerowej Dni Grodźca – Powiatowe Spotkania Kresowe, Turnieje gry w Kota, Mistrzostwa w Tenisie Stołowym, obchody Święta Niepodległości, wystawy, sentymentalne wycieczki na Kresy, rajdy sekcji rowerowej Stowarzyszenia Nasz Grodziec zarówno krajowe jak i zagraniczne (Ukraina, Białoruś, Rumunia, Litwa, Łotwa) itp.

Zakończono również adaptację poddasza „Kuźni”, gdzie zlokalizowana jest kawiarenka internetowa oraz stoi stół do tenisa, a także odświeżono – pomalowano pozostałe pomieszczenia.

Sołectwo Grodziec zdobyło III miejsce w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najpiękniejsza zagroda” w 2007 roku.

Najciekawsze projekty:

  • Zakładanie modelowych sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych oraz pojedynczych nasadzeń drzew alejowych (2018) to kontynuacja zainicjowanego w 2016 roku działania związanego z tworzeniem na udostępnionych przez gminy działkach użyteczności publicznej nasadzeń drzew w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”. Projekt obejmuje nasadzenia sadzonek drzew do zakładania modelowych sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych i pojedynczych nasadzeń drzew. Sołectwa otrzymały drzewka do założenia modelowych sadów starych odmian  drzew owocowych (każdy po 20 sztuk drzew tj. jabłonie: Landsberska, Malinowa Oberlandzka, Kosztela, James Grive;  czereśnie: Bϋttnera czerwona, Hedelfińska, Vega, Lotka Trzebnicka, Gubińska, Wolska; grusze: Konferencyjna, Faworytka; śliwy: Węgierka wczesna, Opal, Królowa Wiktoria; wiśnie: Keleris, Książęca, Wróble; brzoskwinie: Redhaven, i Inka), przydrożnych alei czereśniowych (łącznej długości blisko 5, 5 km z gat. Bϋttnera czerwona oraz Hedelfińska) oraz pojedynczych nasadzeń drzew alejowych z gat. lipa drobnolistna i dąb szypułkowy. Sołectwo Grodziec posadziło lipę.

 

Źródło: