Grodzisko

Grodzisko

    rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

W sołectwie znajduje się kapliczka, przy której odbywają się okolicznościowe nabożeństwa kościelne. Jest także świetlica wiejska oraz plac rekreacyjny z altanką umiejscowiony w pobliżu stawu.

Najbardziej popularnym miejscem w naszej miejscowości jest zarybiony staw, który powstał na terenach bagnistych w miejscu byłych zbiorników retencyjnych.

liczba mieszkańców: 121

Program Odnowy Wsi:

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Remont świetlicy wiejskiej w Grodzisku o wartości  5 000 zł.

 

Źródło: