Hajduki Nyskie

Hajduki Nyskie

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Bardzo cennym zabytkiem jest kościół św. Jerzego, którego ściany wewnętrzne pokryte są polichromiami z VIII wieku. W sołectwie jest wiele kapliczek i krzyży, które mają dużą wartość historyczną.

Wieś posiada świetlicę wiejską, w budynku której funkcjonuje przedszkole oraz biblioteka.

Na terenie przy świetlicy znajdują się wiaty rekreacyjne, siłownia pod chmurką oraz plac zabaw. Mieszkańcy posadzili tam również aleję grusz, są też hotele dla owadów.

Na obszarze sołectwa znajdują się tablice edukacyjne, na których można zobaczyć mapę miejscowości, przeczytać informacje o walorach przyrodniczych, zabytkach oraz o wielu cennych inicjatywach mieszkańców.

Przez wieś płynie rzeka Kamienica, wokół miejscowość są lasy.

W sołectwie rośnie najstarsza 190 – letnia grusza domowa w Polsce (pomnik przyrody). Drzewo stało się inspiracją dla mieszkańców, jest symbolem wsi – sołectwo organizuje cyklicznie festyn rodzinny pn. „Święto Gruszy”.

Strona internetowa sołectwa Hajduki Nyskie http://hajdukinyskie.com.pl/

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Hajduki Nyskie https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Stowarzyszenie-Rozwoju-Wsi-Hajduki-Nyskie-272342332890574/

Koło Gospodyń Wiejskich w Hajdukach Nyskich

liczba mieszkańców: 709

 

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze przedsięwzięcia podejmowane w ramach odnowy wsi:

  • wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w 2020 roku,
  • modernizacja świetlicy wiejskiej w 2019 roku,
  • „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi w powiecie nyskim na 2017 rok” – w ramach projektu mieszkańcy doposażyli świetlicę wiejską.

Źródło: