Iława

Iława

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2005

Malownicza wieś w dolinie Mory u pasma gór Sudety Wschodnie posiadająca atrakcyjnie zagospodarowane centrum wsi.

W sołectwie znajduje się kościół pw. Św. Heleny.

Mieszkańcy mają do dyspozycji plac zabaw i wiatę grillową przy boisku sportowym a także świetlicę wiejską.

W Iławie znajdują się źródła wód mineralnych oraz bardzo atrakcyjnie położone wody geotermalne.

W sołectwie Iława znajdują się szlaki pamięci historycznej, szlak rowerowy R9, skwery azaliowe i różanecznikowe.

Cennym walorem krajobrazowym sołectwa jest jego położenie na terenie pagórkowatym z panoramą zarówno na góry (Sudety Wschodnie) jak i jezioro Nyskie, a także obecność lasów.

Rys historyczny: 

O wiosce Iława wspomniano po raz pierwszy w 1284 roku.

Sołectwo Iława na Facebooku https://www.facebook.com/pages/category/Local-Service/So%C5%82ectwo-I%C5%82awa-304737296889657/

liczba mieszkańców: 222

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze przedsięwzięcia:

  • rozbudowa placu zabaw,
  • remont świetlicy wiejskiej,
  • budowa alejek na boisku sportowym,
  • nasadzenia drzew i krzewów,
  • świąteczna iluminacja świetlna.

Najciekawsze projekty:

  • Zakładanie modelowych sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych oraz pojedynczych nasadzeń drzew alejowych (2018) to kontynuacja zainicjowanego w 2016 roku działania związanego z tworzeniem na udostępnionych przez gminy działkach użyteczności publicznej nasadzeń drzew w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”. Projekt obejmuje nasadzenia sadzonek drzew do zakładania modelowych sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych i pojedynczych nasadzeń drzew. Sołectwa otrzymały drzewka do założenia modelowych sadów starych odmian drzew owocowych (każdy po 20 sztuk drzew tj. jabłonie: Landsberska, Malinowa Oberlandzka, Kosztela, James Grive; czereśnie: Bϋttnera czerwona, Hedelfińska, Vega, Lotka Trzebnicka, Gubińska, Wolska; grusze: Konferencyjna, Faworytka; śliwy: Węgierka wczesna, Opal, Królowa Wiktoria; wiśnie: Keleris, Książęca, Wróble; brzoskwinie: Redhaven, i Inka), przydrożnych alei czereśniowych (łącznej długości blisko 5, 5 km z gat. Bϋttnera czerwona oraz Hedelfińska) oraz pojedynczych nasadzeń drzew alejowych z gat. lipa drobnolistna i dąb szypułkowy. Sołectwo Iława założyło sad.

Źródło: