Izbicko

Izbicko

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2001

W sołectwie znajdują się dwa place zabaw, boisko Orlik oraz teren sportowy.

Perełką miejscowości jest pałac oraz nowopowstały teren rekreacyjno-parkowy przy stawie.

Na terenie miejscowości istnieją obiekty, tereny prawnie chronione i wpisane do rejestru zabytków tj.:
• pałac neobarokowy,
• park krajobrazowy przy pałacu,
• rzeźba Św. Trójcy,
• mogiła żołnierzy na cmentarzu,
• kościół parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela,
• dwie kapliczki.

Przez Izbicko przebiegają trasy rowerowe.

Bardzo ważnymi zrealizowanymi przedsięwzięciami dla mieszkańców Izbicka w przeciągu ostatnich pięciu lat były:
• remonty chodników,
• wykonanie rabaty na ulicy Polnej,
• doposażenie placów zabaw,
• powstanie muszli koncertowej na terenie sportowym,
• powstanie terenu rekreacyjno-parkowego obok stawu.

Sołectwo Izbicko na Facebooku https://www.facebook.com/solectwo.Izbicko/
Ochotnicza Straż Pożarna w Izbicku https://pl-pl.facebook.com/ochotniczastrazpozarnaizbicko/
Izbicko TV https://www.facebook.com/Izbicko-TV-1110347885720426/
Strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku – http://ops.izbicko.pl/20/aktualnosci.html

liczba mieszkańców: 1074

Program Odnowy Wsi:

Najciekawsze projekty:
• Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Zakup toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych o wartości 5 000 zł.

• https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/

 

Źródło:
• https://izbicko.pl/
• ankiety będące w dyspozycji UMWO w DRW