Jaczowice

Jaczowice

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Jaczowice to jedna z najstarszych wsi na terenie gminy Niemodlin.

Zabudowa wioski pozostała przedwojenna, typowo wiejska z pojedynczymi nowymi domami.

W centrum wsi znajduje się stara kapliczka z obrazem Pana Jezusa Ukrzyżowanego malowanym na blasze, przy której raz w roku odprawiane są nabożeństwa.

Jaczowice posiadają wiele miejsc rekreacyjnych i sportowych. We wsi znajduje się plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna.

Teren sołectwa jest pagórkowaty, otoczony lasami i stawami.

Niewątpliwą atrakcją Jaczowic jest znajdujący się w pobliżu, w Lipnie, Zwierzyniec, a w nim „Chatka Pustelnika”, Źródło Fryderyka i Piekiełko.

W miejscowości znajdują się szlaki turystyczne oraz ścieżka dydatyczno-przyrodnicza. Wieś położona jest na obszarze Borów Niemodlińskich, bogatych w różnorodną zwierzynę.

liczba mieszkańców: 159

Program Odnowy Wsi:

Przedsięwzięciami w ramach odnowy wsi zrealizowanymi w Jaczowicach są: zakup urządzeń na plac zabaw oraz fitness, a także montaż altany rekreacyjnej.

Źródło: