Jakubowice, gm. Byczyna

Jakubowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

    

liczba mieszkańców: 261

 

Ochotnicza Straż Pożarna Jakubowice

Koło Gospodyń Wiejskich w Jakubowicach „Jakubowiczanki”

 

     

Na południowo-zachodnich krańcach gminy leży niewielkie sołectwo Jakubowice.

W miejscowości znajduje się drewniany kościół filialny pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski z 1585 r., zespół dworsko – folwarczny założony w XVIII w. (obecnie będący własnością prywatną) oraz park podworski z XIX w.

We wsi działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, świetlica wiejska, plac zabaw i siłownia zewnętrzna.

Na terenie sołectwa znajduje się park wiejski ze stanowiącą pomnik przyrody lipą drobnolistną, datowaną na 1961 rok.

Program Odnowy Wsi:

Najciekawsze projekty:

  • budowa siłowni napowietrznej,
  • adaptacja stodoły na miejscową remizę OSP.

 

 

Najciekawsze projekty:

  • „Zagospodarowanie przestrzeni wsi wraz z wydaniem albumu „Pocztówka z przeszłości – Jakubowice sprzed lat”
    to zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi. Koło Gospodyń Wiejskich w Jakubowicach „Jakubowiczanki” otrzymało dotację w wysokości 9 740 zł.

Źródło: