Jakubowice, gm. Byczyna

Jakubowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

 

 

mieszkańców: 262

Ochotnicza Straż Pożarna Jakubowice

 

     

Na południowo-zachodnich krańcach gminy leży niewielkie sołectwo Jakubowice.

W miejscowości znajduje się drewniany kościół filialny pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski z 1585 r., zespół dworsko – folwarczny założony w XVIII w. (obecnie będący własnością prywatną) oraz park podworski z XIX w.

We wsi działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, świetlica wiejska, plac zabaw i siłownia zewnętrzna.

Na terenie sołectwa znajduje się park wiejski ze stanowiącą pomnik przyrody lipą drobnolistną, datowaną na 1961 rok.

Program Odnowy Wsi:

Najciekawsze projekty:

  • budowa siłowni napowietrznej, ,
  • adaptacja stodoły na miejscową remizę OSP.

 

Źródło: