Jakubowice

Jakubowice

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 200

Jest to niewielka wieś położona na południowym krańcu gminy na terenie otoczonym lasami i polami.

Dawny budynek szkoły zlikwidowanej latach 70-tych XX wieku został zamieniony na mieszkania.

We wsi postawiono kapliczkę ku czci mieszkańców, którzy zginęli w czasie I wojny światowej. W jej wnętrzu umieszczono obraz Matki Bożej, a na frontowej ścianie wyryto nazwiska 13 osób, które zginęły podczas działań wojennych.

Rys historyczny: 

Jakubowice wspomniane były już w księdze uposażenia biskupów wrocławskich z 1305 roku. Pierwszym właścicielem wioski był rycerz – Jacsdors, stąd pewnie późniejsza nazwa wioski – wieś Jakuba. W drugiej połowie XIX wieku Jakubowice stały się własnością barona Stefana von Thielmanna. Jego zasługą było wybudowanie w centrum posiadłości pałacyku zwieńczonego widokowymi wieżyczkami. W przylegającym do pałacu zamku odbywały się koncerty miejscowej kapeli. Rosły w nim różne, często egzotyczne krzewy i drzewa. W pobliżu parkowego stawu została wybudowana mała kapliczka, będąca miejscem modlitwy barona.

Po pałacu zburzonym po wojnie nie ma obecnie żadnego śladu. Pozostałością po parkowej kaplicy jest żelazny krzyż osadzony niegdyś na jej szczycie.

liczba mieszkańców: 153

Program Odnowy Wsi:

W ramach odnowy wsi utwardzono część terenu pod wiatami kostką brukową oraz zakupiono urządzenia zabawowe oraz urządzenia siłowni zewnętrznej.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Odtworzenie rowu, oczyszczenie rowu, pogłębienie oraz udrożnienie o wartości  5 000 zł.

 

Źródło: