Jakubowice

Jakubowice

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

 

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 161

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– Odtworzenie rowu, oczyszczenie rowu, pogłębienie oraz udrożnienie o wartości 5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/