Jakubowice

             Jakubowice

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2009

Zabudowa wsi jest charakterystyczna dla dawnych mieszkańców tego terenu – ludności niemieckiej. W Jakubowicach znajduje się dawny staw strażacki, który został zrewitalizowany, a w jego sąsiedztwie utworzono Jakubowicką Strefę Aktywności Społecznej – miejsce spotkań mieszkańców. Inne miejsca spotkań to świetlica wiejska, boisko z usypaną górką i placem zabaw, Parkowe Miejsce Spotkań z grillem w parku przy kościele, gdzie znajduje się otworzony sad modelowy oraz hotele dla owadów.

Wieś położona jest w dolinie Potoku Jakubowickiego, którego ekosystem jest bogaty w walory przyrodnicze fauny i flory.

Przez sołectwo przebiega szlak Świętego Jakuba.

liczba mieszkańców: 132

Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich Jakubowice

KGW Jakubowiczanki

Program Odnowy Wsi:

Do najważniejszych przedsięwzięć i projektów zrealizowanych na terenie sołectwa w przeciągu ostatnich 5 lat można zaliczyć:

 • rewitalizację dawnego stawu strażackiego wraz z odtworzeniem dawnego ekosystemu oraz utworzeniem Strefy Aktywności Społecznej,
 • zakup 10 kompletów strojów ludowych charakterystycznych dla tradycji Śląska Opolskiego,
 • zorganizowanie Jarmarku Tradycji Regionalnych,
 • odtworzenie sadu modelowego i budowę hoteli dla owadów w parku przy kościele,
 • nasadzenie drzew pamięci – akacji,
 • wydanie i promocja książki o historii wsi pt. „Nasza wieś rodzinna Jakubowice”,
 • utworzenie Parkowego Miejsca Spotkań w parku przy kościele.

Najciekawsze projekty:

 • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Remont toalet w świetlicy wiejskiej o wartości  5 000 zł.
 • „Zagospodarowanie przestrzeni wsi wraz z wydaniem albumu „Pocztówka przeszłości – Jakubowice sprzed lat” (2020)
 • Zakładanie modelowych sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych oraz pojedynczych nasadzeń drzew alejowych (2018). Sołectwo Jakubowice otrzymało sadzonki czereśni do założenia przydrożnych alei.
 • Projekt „Zakładanie sadów drzew owocowych” (2016 rok).