Janinów

Janinów

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2009

 

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 165

 

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– Budowa altany na Rekreacyjnym Placu Wiejskim w Janinowie o wartości 5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/