Jankowice Wielkie

Jankowice Wielkie

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

 

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 698

 

Najciekawsze projekty: