Jarnołtówek

Jarnołtówek

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1997

Urocza miejscowość wypoczynkowa położona w dolinie Złotego Potoku u stóp Biskupiej Kopy.

Mieszkańcy mogą korzystać z boisk do piłki nożnej i piłki plażowej oraz zagospodarowanego placu rekreacyjnego, na który składają się: plac zabaw połączony z siłownią zewnętrzną, altaną, miejscem na ognisko i miejscami postojowymi. Wokół utworzone zostały alejki spacerowe

W okresie międzywojennym na stokach wzniesień zbudowano wiele willi, a w dolinie Złotego Potoku domy wczasowe, sanatoria i pensjonaty. Najstarszym, wzmiankowanym w XV wieku obiektem jest kościół pw. św. Bartłomieja.

Zapora przeciwpowodziowa, pochodząca z 1909 roku, liczy 15,4 m wysokości i 50 m długości. Zabezpiecza ona okolicę przez wezbranymi wodami Złotego Potoku.

Sołectwo leży na terenie Parku Krajobrazowego Góry Opawskie i Obszaru Natura 2000 – obszary siedliskowe PLH160007. Powierzchnię wsi obejmuje Rezerwat Przyrody Olszak. Na terenie miejscowości znajduje się pomnik przyrody – lipa drobnolistna.

 

Rys historyczny: 

Pierwsza wzmianka pochodzi z 1268 roku W 1372 roku miejscowość wymieniona została jako Arnoldi villa, później Arnoldsdorff (wieś Arnolda). Wydobywano tu złoto, odbywały się słynne procesy czarownic.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jarnołtówku

LKS Złoty Potok Jarnołtówek

liczba mieszkańców: 743

 

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszym przedsięwzięciem w ramach odnowy wsi było utworzenie miejsca wypoczynku i aktywnej zabawy – placu zabaw połączonego z siłownią zewnętrzną, altaną, miejscem na ognisko i miejscami postojowymi.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Zagospodarowanie działki rekreacyjnej nr 118/2, obręb Jarnołtówek o wartości  5 000 zł.
  • Zadanie „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym lokalnie trąci” to zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie propagowania idei „Opolskie ze smakiem” poprzez promocję sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. Stowarzyszenie „Razem w przyszłość 2020” otrzymało 8 960 zł dotacji.

Źródło: