Jasienica Dolna

Jasienica Dolna

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2006

Jasienica Dolna jest wsią o charakterze rolniczo-usługowym, która realizuje współpracę partnerską z gminą Jasienica k. Bielska.

Do obiektów zabytkowych możemy zaliczyć:

  • kościół pw. Św. Marcina Biskupa (XV, XVIII w.),
  • plebania (XVIII w.),
  • XIX-wieczny dwór,
  • zabytkowy układ wsi, w tym bramy i ogrodzenia frankońskie, spichlerz, liczne kapliczki.

We wsi znajduje się duża świetlica wiejska z salą taneczną, zapleczem kuchennym, pomieszczenie klubu „Senior+” (sala spotkań z zapleczem), biblioteka i świetlica dla dzieci i młodzieży, w której zajęcia prowadzą instruktorzy oraz remiza OSP wyposażona w salę i zaplecze kuchenne.

Tereny rekreacyjne obejmują teren przy świetlicy wraz z altaną oraz teren rekreacyjny przy boisku z wiatą taneczną, siłownią zewnętrzną i obiektem szatni sportowej.

Przez wieś przepływa potok Dobrzynka. W miejscowości znajdują się niewielkie stawy prywatne oraz starorzecze Nysy Kłodzkiej (łowisko)

Ochotnicza Straż Pożarna w Jasienicy Dolnej https://www.facebook.com/jasienicadolna/

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jasienica Dolna i Drogoszów

LZS „Meteor” Jasienica Dolna https://pl-pl.facebook.com/meteorjasienicadolna

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego „Brzana”

koło Polskiego Związku Gołębi Pocztowych

zespół chóralny „Uśmiech”

klub „Senior+”

liczba mieszkańców: 757

 

Program Odnowy Wsi:

W ramach odnowy wsi przeprowadzono cykl projektów w zakresie międzypokoleniowych warsztatów kulinarnych kultywujących lokalne tradycje oraz uczestniczono w powiatowych konkursach kulinarnych. W ramach działań wyremontowano i doposażono świetlicę wiejską oraz utworzono teren rekreacyjny (siłownia, altana).

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Zakup z montażem wyposażenia na plac zabaw w Jasienicy Dolnej o wartości  5 000 zł.
  • https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/
  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono dąb z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.

 

Źródło: