Jasiona

Jasiona

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Wieś położona jest na terenie Płaskowyżu Głubczyckiego u podnóży gór Opawskich. Główna ulica zwana ulicówką przebiegająca przez wieś jest dwustronnie zabudowana.

Od 2014 roku funkcjonuje świetlica oraz plac zabaw i boisko do piłki plażowej.

W 1900 roku zbudowano kościół pw. Kościół Najświętszej Marii Panny.

Krzyż pokutny mieszczący się przy posesji 58 jest wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków.

W Jasionie znajduje się także pomnik poległych żołnierzy z I wojny światowej, kapliczka Anioła Stróża, kapliczki przydomowe oraz kapliczka przydrożna. Działa również Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna oraz ogrodnictwo szklarniowe.

Na obszarze sołectwa jest lasek. Przez wieś przebiega ścieżka przyrodnicza.

Rys historyczny: 

Wieś wzmiankowana była po raz pierwszy 1233 roku jako Jassona.

liczba mieszkańców: 257

Program Odnowy Wsi:

W ramach odnowy wsi zakupiono: ławeczki na plac zabaw, sprzęt AGD, krzewy, sprzęt RTV oraz naczynia do świetlicy.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jasionie o wartości  5 000 zł.

Źródło: