Jaśkowice, gm. Byczyna

Jaśkowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

    

liczba mieszkańców: 249

 

 

Strona internetowa sołectwa Jaśkowice

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „JASIEK”

 

Północny kraniec Byczyny jest jednocześnie początkiem Jaśkowic.

W sołectwie zlokalizowany jest dawny klasztor Sióstr Boromeuszek z końca XIX w., który w 2009 r. został odremontowany
i przekształcony na mieszkania komunalne.

W niedalekiej odległości znajdują się ruiny folwarku Kluczów, gdzie miała miejsce niemiecka prowokacja
przed rozpoczęciem II wojny światowej.

W sołectwie działa świetlica wiejska, jest boisko sportowe, siłownia napowietrzna oraz plac zabaw.

We wsi znajduje się również park.

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze przedsięwzięcia:

  • remont świetlicy wiejskiej (obniżenie sufitu, posadzka, płytki),
  • budowa siłowni napowietrznej.

Źródło: