Jędrzejów

Jędrzejów

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2010

Mieszkańcy spotykają się świetlicy wiejskiej i przy palenisku wykonanym przez mieszkańców wsi.

Najcenniejszym zabytkiem gminy Grodków jest znajdujący się w Jędrzejowie kościół pw. św. Szymona i Judy Tadeusza, dawniej pw. św. Mikołaja.

Pozostałymi zabytkami wsi są:

  • cmentarz parafialny wraz z murem,
  • zespół pałacowy z II połowy XIX wieku, na który składają się pałac oraz park dworski o powierzchni 3,50 ha. Obecnie w pałacu mieści się Dom Pomocy Społecznej.

W Jędrzejowie wyznaczona jest ścieżka rowerowa.

Rys historyczny: 

Historia Jędrzejowa sięga połowy XIII wieku, kiedy został założony przez Mroczka z Pogorzeli. Potem wieś była wzmiankowana około 1300 roku oraz w drugiej połowie tego samego wieku. Prawdopodobnie już w średniowieczu w Jędrzejowie znajdował się zamek, który należał do zakonu krzyżowców. Jego ruiny w XIX wieku zostały wykorzystane do powstania nowych zabudowań gospodarczych wokół pałacu rodziny von Gilgenheimb.

Właścicielami jędrzejowskiego majątku przez stulecia były m.in. rodziny von Rottenberg, von Hundt i Henn von Hennenberg. W XVIII wieku wieś należała również do rodziny von Frankenberg. W 1830 roku Jędrzejów znalazł się w rękach Teodora von Gilgenheimb z Frączkowa, który w majątku zbudował swoją rezydencję. W połowie tego samego stulecia Jędrzejów z jego rąk zakupił Aleksander von Francken-Sierstorpff, pełniący wówczas funkcję starosty grodkowskiego. Po nim właścicielem został hrabia Harry von Francken-Sierstorpff, który zapoczątkował rozbudowę pałacu według swojego pomysłu. Plany przebudowy wykonał ceniony architekt Carl Lüdecke i w 1868 roku zakończono, jak się później okazało, pierwszą fazę budowy. Kolejne prace prowadzono w 1882 roku, prawdopodobnie również na podstawie planów Lüdeckego, dzięki czemu pałac nabrał wyglądu angielskiej twierdzy w stylu neogotyckim. Po dobudowaniu skrzydła wschodniego z okrągłą wieżą powstała dwukondygnacyjna budowla na nieregularnym planie, z wieżyczkami i okazałą wieżą główną. Wnętrza urządzono również w stylu neogotyckim. Rodzina von Francken-Sierstorpff była właścicielami pałacu do 1945 roku, kiedy ostatni mieszkańcy uciekli przed nadchodzącym frontem. Zniszczenia szczęśliwie ominęły budowlę, która po zakończeniu wojny została przekazana Skarbowi Państwa. W 1966 roku pożar zniszczył część skrzydła wschodniego i południowego, na szczęście w latach siedemdziesiątych XX wieku pałac został odbudowany. Do dziś zachowało się wiele fragmentów dawnego wystroju. Obecnie w pałacu mieści się Ośrodek Pomocy Społecznej i z tego powodu obiekt nie jest udostępniony zwiedzającym.

Starszym zabytkiem, niż sam pałac, jest kościół pod wezwaniem śś. Szymona i Judy Tadeusza, dawniej pod wezwaniem św. Mikołaja, którego dokumenty wymieniały już w 1391 roku. Obecna świątynia powstała prawdopodobnie w XV stuleciu. W 1725 roku została gruntownie przebudowana m.in. z wykorzystaniem dawnych murów obwodowych i starszego prezbiterium. Przy budowie nowego kościoła zachowano również gotyckie portale z drzwiami z XV i XVI wieku. Ołtarz główny powstał około 1700 roku. Zdobią go m.in rzeźby śś. Szymona i Judy Tadeusza oraz aniołki. Do dziś ze starego wyposażenia i wystroju zachowało się wiele elementów z okresu od XV do XVIII stulecia. Kościół w Jędrzejowie należy do najcenniejszych zabytków gminy.

liczba mieszkańców: 514

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszymi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach odnowy wsi są Dzień Dziecka, letnie imprezy integracyjne oraz Jarmark Wielkanocny.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Remont świetlicy wiejskiej o wartości 5 000 zł.
  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono lipę z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.