Jeszkotle

Jeszkotle

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

 

 

 

 

 

 

Historia Jeszkotli sięga początków XIV wieku, kiedy wieś należała do wrocławskich biskupów, którzy oddali ją w dzierżawę. Na początku XV stulecia majątek był własnością Reibnitzów, którzy pod koniec lat dwudziestych tego samego wieku sprzedali wieś Georgowi von Schellendorf. Kolejnym znanym gospodarzem Jeszkotli był w 1511 roku Georg von Tschammer. W tym samym roku po raz pierwszy w dokumentach wymieniony został kościół pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego. W XVI wieku budowla była powiększona, a w kolejnych dwóch stuleciach przekształcona. W XIX stuleciu powstało niewielkie, prostokątne prezbiterium. Do najstarszych fragmentów kościoła należy portal z pierwszej połowy XVI wieku.

Równie ciekawie prezentują się płyty nagrobne dawnych właścicieli i ich rodzin, m.in. von Reideburg i von Schweinichen, pochodzące z XVI i XVII stulecia. Kościół, mimo że niepozorny, należy do najciekawszych zabytków gminy.

Kolejnymi właścicielami wsi były rodziny von Kopy, von Francken-Sierstorpff, Robert i Otto Majunke. W XX wieku Jeszkotle należało do Franz Schulze, Bernarda Dammesa, Johannesa hrabiego von Francken-Sierstorpff oraz do rodziny von Studnitz.

 

 

liczba mieszkańców:

 

Najciekawsze projekty: