Jeszkotle

Jeszkotle

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

W sołectwie znajduje się kościół filialny pw. św. Antoniego Paderewskiego z XVI wieku oraz dwór z XIX wieku.

Miejscem spotkań mieszkańców jest plac zabaw i świetlica.

Miejscowość położona jest na terenie pagórkowatym wśród wzgórz, stawów i bogatych lasów obfitujących w jagody i grzyby.

Przez wieś biegnie szlak rowerowy ,,Rowerem z Grodkowa do Jesenika’’.

W Jeszkotlach otwarto pierwsze gminne gospodarstwo agroturystyczne.

 

Rys historyczny: 

Historia Jeszkotli sięga początków XIV wieku, kiedy wieś należała do wrocławskich biskupów, którzy oddali ją w dzierżawę. Na początku XV stulecia majątek był własnością Reibnitzów, którzy pod koniec lat dwudziestych tego samego wieku sprzedali wieś Georgowi von Schellendorf. Kolejnym znanym gospodarzem Jeszkotli był w 1511 roku Georg von Tschammer. W tym samym roku po raz pierwszy w dokumentach wymieniony został kościół pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego. W XVI wieku budowla była powiększona, a w kolejnych dwóch stuleciach przekształcona. W XIX stuleciu powstało niewielkie, prostokątne prezbiterium. Do najstarszych fragmentów kościoła należy portal z pierwszej połowy XVI wieku.

Równie ciekawie prezentują się płyty nagrobne dawnych właścicieli i ich rodzin, m.in. von Reideburg i von Schweinichen, pochodzące z XVI i XVII stulecia. Kościół, mimo że niepozorny, należy do najciekawszych zabytków gminy.

Kolejnymi właścicielami wsi były rodziny von Kopy, von Francken-Sierstorpff, Robert i Otto Majunke. W XX wieku Jeszkotle należało do Franz Schulze, Bernarda Dammesa, Johannesa hrabiego von Francken-Sierstorpff oraz do rodziny von Studnitz.

Źródło:

liczba mieszkańców: 170

 

Program Odnowy Wsi:

W ramach odnowy wsi organizowane są imprezy okolicznościowe takie jak: festyny wakacyjne, Dzień Mamy i Taty, Piknik Rodzinny, Mikołajki.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Doposażenie świetlicy wiejskiej o wartości 5 000 zł.