Józefów

                       Józefów

   rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2011

Wieś założona w I połowie XVIII wieku na karczowisku. Pierwsza informacja o wsi pochodzi z roku 1784 (Josefsgrund), z tzw. okresu kolonizacji fryderjańskiej. Do wsi należy także mała kolonia zwana Józefówek (Neuhof).
Z zabytków stara kaplica przerobiona w latach 90. na mały kościółek oraz w wiosce stary budynek szkoły podstawowej. Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 184,0 ha. Posiada wysoki wskaźnik bonitacji co pozwala na uprawę pszenicy, rzepaku czy buraków cukrowych.

liczba mieszkańców: 112

Program Odnowy Wsi:

We wsi w ramach prac sołeckich zagospodarowano plac zabaw.