Kadłub Turawski, gm. Turawa

Kadłub Turawski

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

 

 

 

Liczba mieszkańców: 519

 

Kadłub Turawski jest wsią o średniej wielkości i zabudowie domów jednorodzinnych.

Wieś Kadłub Turawski położona jest w obrębie Lasów Stobrawskich. W centrum wsi znajduje się skwer, który jest miejscem spotkań i wypoczynku miejscowej ludności. Na obrzeżach miejscowości usytuowane są ścieżki przyrodnicze.

Na terenie miejscowości znajdują się zabytki historyczne, są to głównie kapliczki i krzyże.

Ważnym obiektem jest budynek gminny, w którym swoją siedzibę mają: miejscowa straż – remiza, gabinety lekarskie
oraz znajduje się duża sala spotkań wraz z zapleczem kuchennym.

Wszystkie organizacje działające na terenie miejscowości mogą korzystać z miejscowej sali, np. odbywają się w niej zajęcia aerobiku, zebrania wiejskie, jak również wszelkiego rodzaju uroczystości.

Na terenie miejscowości działa Ochotnicza Straż Pożarna oraz koło Mniejszości Niemieckiej.

Program Odnowy Wsi:

W ciągu ostatnich lat w ramach projektu „Jubileusz XX-lecia opolskiego Programu Odnowy Wsi w Krainie Dinozaurów” pozyskano ławkę, którą posadowiono w centrum wsi. Z inicjatywy mieszkańców w ostatnich latach wykonano na terenie wsi wiele prac. Do najważniejszych wykonanych inwestycji należały: budowa skwerku przy banku, parkingu obok cmentarza, posadzenie drzewek wokół boiska wiejskiego, a także odnowienie budynku gminnego, w którym swoją siedzibę ma
m.in. straż pożarna.

                     

 

Najciekawsze projekty:
• brak sprawozdania sołeckiego za rok 2019

Rys historyczny:

Wzmianka o wsi występuje w 1295 r. w dokumencie biskupa Jana III w Wrocławia. Ponownie pojawia się w urbarzu w roku 1534, jako Skadłub. Natomiast w wieku XVIII Kadłub przyjął nazwę Turawski, która przetrwała w tej formie do czasów obecnych.

Wydarzeniem godnym odnotowania w Kadłubie Turawskim był przemarsz wojsk napoleońskich, który odbył się bardzo spokojnie. Z wdzięczności za to mieszkańcy zachowali groby żołnierzy francuskich, a miejsce to zwane „kierchówkiem” upamiętnili kaplicą stojącą do dnia dzisiejszego.

Historia istnienia kościoła w Kadłubie Turawskim sięga drugiej połowy XIX wieku. Wiadomo, że w roku 1863 kościół
już istniał. Urządzono go w zakupionym przez najbogatszego gospodarza Simona Panica spichlerzu z myślą przekształcenia go na kaplicę.

Istnienie szkoły w Kadłubie Turawskim datuje się od roku 1870. Początkowo mieściła się w małym, parterowym budynku.
W latach 1911-1912 dokonano pierwszej rozbudowy, natomiast w roku 1928 nadano szkole jej obecny wygląd.

Źródło:
http://turawa.pl/
• ankiety i materiały będące w dyspozycji UMWO w DRW