Kadłub

Kadłub

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

W Kadłubie znajduje się kościół parafialny pw. Chrystusa Króla.

Największą wartością sołectwa jest Centrum Kulturalno-Rozrywkowe, na które składa się: kompleks boisk, siłownia na świeżym powietrzu, świetlica, remiza strażacka, pomieszczenia sołeckie stanowiące siedzibę wszystkich organizacji wiejskich, parkingi oraz tzw. Kadłubska Zagroda. Jej najważniejszym elementem jest zabytkowy, prawdziwy, śląski dom, który można nie tylko zwiedzać, ale również organizować w nim spotkania, warsztaty oraz piec chleb i kołaczyki z serem kadlubskim.

We wsi znajduje się Muzeum Bez Murów – miejsce, gdzie nie ma nietykalnych eksponatów, a ludzie i przedmioty dają się poznać w naturalnym dla nich otoczeniu. Muzeum skupia wszystko, co warte obejrzenia, nauczenia się czy tez posmakowania. Można nabyć umiejętność wytwarzania oraz zakupić tradycyjne produkty i dzieła twórczości ludowej, poczuć klimat dawnej śląskiej zagrody.

W Kadłubie działalność prowadzi członek sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie: TOM s.c.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub

Ochotnicza Straż Pożarna w Kadłubie

LKS Kadłub

Liczba mieszkańców: 1014

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszym projektem ostatnich lat było stworzenie Kadłubskiej Zagrody. W ramach zadania zrekultywowano teren, na którym powstała łąka kwietna, sad, warzywniak, parking, obejście zagrody. Wiele pracy i środków finansowych pochłonął remont budynku, w którym odtworzono prawdziwy dom śląski. Cały czas realizowany jest projekt „Kadłub – muzeum bez murów” oraz cykl zajęć dla seniorów i dzieci „Łączymy pokolenia”.

Sołectwo Kadłub jest wielokrotnym laureatem konkursu „Piękna Wieś Opolska”. W kategorii „Najpiękniejsza wieś” w 2008 roku zdobyło I miejsce, w 2000 oraz 2004 roku – II miejsce, natomiast wyróżnienie w 1999 roku. W kategorii „Najlepszy projekt” w 2020 roku Kadłub zdobył I miejsce, II miejsce w 2013 roku, III miejsce w 2006 roku oraz wyróżnienia w roku 2011 i 2003. Kadłub uzyskał również II miejsce w 2004 roku w kategorii „Najpiękniejsza zagroda”. Wieś została uhonorowana I miejscem w kategorii „Wieś XX-lecia” w 2017 roku oraz wyróżniona w kategorii „Wieś XV-lecia” w 2012 roku.

Kadłub został wyróżniony w konkursie o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi w 2016 roku.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Doposażenie placu gminnego w przyrząd edukacyjny o wartości  5 000 zł.
  • Zakładanie modelowych sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych oraz pojedynczych nasadzeń drzew alejowych (2018) to kontynuacja zainicjowanego w 2016 roku działania związanego z tworzeniem na udostępnionych przez gminy działkach użyteczności publicznej nasadzeń drzew w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”. Projekt obejmuje nasadzenia sadzonek drzew do zakładania modelowych sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych i pojedynczych nasadzeń drzew. Sołectwa otrzymały drzewka do założenia modelowych sadów starych odmian  drzew owocowych (każdy po 20 sztuk drzew tj. jabłonie: Landsberska, Malinowa Oberlandzka, Kosztela, James Grive;  czereśnie: Bϋttnera czerwona, Hedelfińska, Vega, Lotka Trzebnicka, Gubińska, Wolska; grusze: Konferencyjna, Faworytka; śliwy: Węgierka wczesna, Opal, Królowa Wiktoria; wiśnie: Keleris, Książęca, Wróble; brzoskwinie: Redhaven, i Inka), przydrożnych alei czereśniowych (łącznej długości blisko 5, 5 km z gat. Bϋttnera czerwona oraz Hedelfińska) oraz pojedynczych nasadzeń drzew alejowych z gat. lipa drobnolistna i dąb szypułkowy. Sołectwo Kadłub posadziło lipę.
  • „Zakładanie sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych, warsztaty” (2017 rok). Jest to kontynuacja zainicjowanego w poprzednim roku działania w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”.  Sołectwo wzięło udział w warsztatach z zakładania zadrzewień przydrożnych, podczas których przy pomocy ekspertów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opracowane zostały projekty zadrzewień uwzględniające właściwy dobór gatunków i ich rozstawę. Kadłub otrzymał sadzonki głogu i jarzębu. W rezultacie tego powstała ponad 30 m aleja.
  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono dąb z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.

One thought on “Kadłub

Komentarze są zamknięte