Kadłub

Kadłub

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

 

 

 

 

 

Sołectwo Kadłub jest Najpiękniejszą Wsią XX-lecia Odnowy Wsi.

Lata pracy, nauki i realizacji wielu projektów zaowocowały. Obecnie największa wartością jest centrum kulturalno-rozrywkowe na które składa się: kompleks boisk, siłownia na świeżym powietrzu, świetlica, OSP, pomieszczenia sołeckie, parkingi oraz tzw. Kadłubska Zagroda.

Największą atrakcją Kadłuba jest MUZEUM BEZ MURÓW – miejsce, gdzie nie ma nietykalnych eksponatów, a ludzie i przedmioty dają się poznać w naturalnym dla nich otoczeniu. Muzeum skupia wszystko, co warte obejrzenia, nauczenia się czy tez posmakowania. Można nabyć umiejętność wytwarzania oraz zakupić tradycyjne produkty i dzieła twórczości ludowej, poczuć klimat dawnej śląskiej zagrody.

Organizacje pozarządowe działające na terenie sołectwa :

  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub,
  • LKS Kadłub
  • Ochotnicza Straż Pożarna
  • DFK Kadłub

Najważniejszym projektem ostatnich lat jest stworzenie Kadłubskiej Zagrody. W ramach zadania zrekultywowano teren, na którym powstała łąka kwietna, sad, warzywniak, parking, obejście zagrody. Wiele pracy i środków finansowych pochłonął remont budynku, w którym odtworzono dom śląski. Cały czas realizowany jest projekt „Kadłub-muzeum bez murów” oraz cykl zajęć dla seniorów i dzieci „Łączymy pokolenia”.

 

Liczba mieszkańców: 989