Kamienica

Kamienica

       rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2000

Kamienica jest najdalej wysuniętą miejscowością na południowy- zachód województwa opolskiego. Położona jest u stóp północnych zboczy Gór Złotych, nad ciekiem wodnym o nazwie Kamienica. Ma około 7 km długości.  Ze względu na swoje położenie i walory przyrodnicze jest wsią atrakcyjną zarówno dla turystów jak i mieszkańców.

We wsi znajduje się zabytkowy kościół św. Jerzego, który wewnątrz posiada barokowo-rokokowe wyposażenie datowane na XVIII/XIX wiek. Wraz z murami jest atrakcją turystyczną dla wczasowiczów odwiedzających Kamienicę.

Obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców jest teren w centrum wsi, gdzie znajduje się kościół, Wiejski Dom Kultury, boisko oraz place zabaw. Na tym obszarze skupia się życie kulturalno-rekreacyjne sołectwa.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienicy

LZS Kamienica

Koło Gospodyń Wiejskich Kamienica

Zespół ludowy „Ale Babki Plus”

liczba mieszkańców: 1 152

 

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze projekty zrealizowane w ramach odnowy wsi w przeciągu ostatnich lat:

  • budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjno – sportowym,
  • budowa i wyposażenie placów zabaw,
  • doposażenie Wiejskiego Domu Kultury.

Najciekawsze projekty:

  • Zakładanie modelowych sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych oraz pojedynczych nasadzeń drzew alejowych (2018) to kontynuacja zainicjowanego w 2016 roku działania związanego z tworzeniem na udostępnionych przez gminy działkach użyteczności publicznej nasadzeń drzew w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”. Projekt obejmuje nasadzenia sadzonek drzew do zakładania modelowych sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych i pojedynczych nasadzeń drzew. Sołectwa otrzymały drzewka do założenia modelowych sadów starych odmian  drzew owocowych (każdy po 20 sztuk drzew tj. jabłonie: Landsberska, Malinowa Oberlandzka, Kosztela, James Grive;  czereśnie: Bϋttnera czerwona, Hedelfińska, Vega, Lotka Trzebnicka, Gubińska, Wolska; grusze: Konferencyjna, Faworytka; śliwy: Węgierka wczesna, Opal, Królowa Wiktoria; wiśnie: Keleris, Książęca, Wróble; brzoskwinie: Redhaven, i Inka), przydrożnych alei czereśniowych (łącznej długości blisko 5, 5 km z gat. Bϋttnera czerwona oraz Hedelfińska) oraz pojedynczych nasadzeń drzew alejowych z gat. lipa drobnolistna i dąb szypułkowy. Sołectwo Kamienica założyło sad.
  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono dąb z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.

Źródło: