Karczów

Karczów

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

Karczów to wieś granicząca bezpośrednio z miastem Opole, położona na skraju lasu. Charakterystycznym zabytkiem jest zespół dworski, który pozostaje w rękach prywatnych.

Miejscowość posiada rozbudowaną infrastrukturę sportową w postaci wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego z boiskiem do gry w piłkę nożną i siatkówkę. W miejscowości znajdują się również dwa korty tenisowe, biblioteka i świetlica wiejska.

Na terenie wsi mieści się zespół parkowo-pałacowy, gdzie znajdują się dwa pomniki przyrody: 250-letnie dęby szypułkowe oraz liczne drzewa liściaste.

Dużą część sołectwa stanowią lasy i grunty leśne.

Atutem Karczowa są również liczne ścieżki rowerowe oraz stadnina koni – Stajnia Karczów https://www.facebook.com/stajnia.karczow, będąca jednocześnie azylem dla zwierząt, której właściciele są mocno zaangażowani w życie miejscowości.

Źródło:

liczba mieszkańców: 671

 

Program Odnowy Wsi:

Ostatnie lata prac w ramach odnowy wsi to przede wszystkim inwestycje w rozbudowę i doposażenie terenu rekreacyjnego, gdzie powstał plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna. Na obiekcie posadzono również drzewa.

Pozostałe inwestycje obejmowały również doposażenie świetlicy wiejskiej i poprawę estetyki wsi.

Sołectwo w 2006 roku zostało wyróżnione w kategorii „Najlepszy projekt” w konkursie „Piękna Wieś Opolska”.

Najciekawsze projekty:

  • projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Zagospodarowanie terenu wokół boiska o wartości 5 000 zł.