Kazimierz, gm. Głogówek

Kazimierz

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2005

Charakter wsi jest zabytkowy. Najstarszym zabytkiem jest kościół parafialny z XIII w., pałac z XVI w., park krajobrazowy i zabudowania przypałacowe z suchym stawem i aleją lipową.

W sołectwie znajduje się również młyn elektryczny z XVIII w., dwie kapliczki i krzyże przydrożne.

Centrum wsi jest zagospodarowane, świetlica wiejska jest domem spotkań mieszkańców. Wokół świetlicy rozciąga się teren rekreacyjny z placem zabaw, siłownią oraz miejscem odpoczynku z altaną i grillem. Jest remiza OSP i obiekt sportowy LKS.

Wieś Kazimierz jest typowo rolnicza, położona wśród pół uprawnych i bioróżnorodnej zieleni.

W parku występuje duża różnorodność drzew, rosną ponad 100- letnie dęby i lipy oraz roślinność kwitnąca od wiosny do jesieni. Mieszkańcy dbają o otoczenie – zagospodarowane skarpy z rabatkami, nowe nasadzenia krzewów ozdobnych i kwiatów.

Wieś dysponuje dobrymi warunkami do rozwoju turystyki rowerowej.

 

Rys historyczny: 

Wieś wzmiankowana jest w źródłach pod nazwą Jaroslav, na cześć księcia opolskiego Jarosława, oraz Cazemiria na cześć księcia opolskiego Kazimierza. Po 1213 r. książę Kazimierz dokonał lokalizacji osady na niemieckim prawie miejskim.
Przez ponad 200 lat wieś była najprawdopodobniej miasteczkiem, czego dowodem jest pieczęć ławy sądowej i herb Kazimierza z połowy XIV wieku.

Źródło:

 

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Kazimierz

Ochotnicza Straż Pożarna w Kazimierzu   

Liczba mieszkańców: 339

Program Odnowy Wsi:

W sołectwie Kazimierz realizuje się szereg projektów społecznych, kulturowych i materialnych, z dużym zaangażowaniem społeczności lokalnej, między innymi:

  • wykonano „Wiatrakowe wzgórze”- na skarpie ustawiono 3 wiatraki, koło młyńskie i mostek wodny, wykonano rabatki
    i nasadzenia krzewów ozdobnych,
  • wybudowano altanę na placu rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej oraz siłowni na placu zabaw,
  • opracowano materiały promocyjne Wsi Kazimierz, takie jak: folder, widokówki, książka, film. 

W roku 2020 Kazimierz został wyróżniony w kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi” konkursu „Piękna Wieś Opolska”.

 

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Modernizacja drogi gminnej o wartości
    5 000 zł.
  • „Działania promocyjne wsi Kazimierz” (projekt nagrodzony w 2020 roku) celem projektu było promowanie wsi poprzez wykonanie publikacji papierowej w postaci folderu „Kazimierz Odnowa Wsi – historia, obrzędy, twórczość lokalna i kulinaria”, widokówek oraz książki i filmu o tematyce związanej z historią Kazimierza, tradycją, obrzędami, twórczością lokalną i kulinariami – „Kulinaria szlakiem kazimierskiego dziedzictwa”. Komisja konkursowa doceniła innowacyjność pomysłu, jego zasięg oraz cele jakie zostały osiągnięte dzięki realizacji projektu.
  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono dąb z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.