Kępa, gm. Łubniany

Kępa

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

Wieś położona jest na południowym krańcu gminy. Spośród wszystkich miejscowości w gminie, jest położona w najbliższej odległości od Opola. Jest wyspą, a jej granice wyznaczają okalające ją rzeki Swornica i Imielnica.

W sołectwie znajduje się neogotycka kapliczka, kaplica – dzwonnica z ok. 1800 r., kaplica z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego. W centrum wsi znajduje się pomnik poległych mieszkańców wsi.

Rys historyczny:            

Po raz pierwszy wzmianki o Kępie pojawiły się już w 1459 r., jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, iż istniała już wcześniej.

LZS Kępa

Liczba mieszkańców: 1093

 

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Wiata przystankowa na ul. Luboszyckiej o wartości  5 000 zł.

 

Źródło: