Kępa, gm. Łubniany

Kępa

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

 

 

 

 

 

 

Liczba mieszkańców: 1093

 

LZS Kępa

 

Wieś położona jest na południowym krańcu gminy. Spośród wszystkich miejscowości w gminie, jest położona w najbliższej odległości od Opola. Jest wyspą, a jej granice wyznaczają okalające ją rzeki Swornica i Imielnica.

W sołectwie znajduje się neogotycka kapliczka, kaplica – dzwonnica z ok. 1800 r., kaplica z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego. W centrum wsi znajduje się pomnik poległych mieszkańców wsi.

 

Najciekawsze projekty:

  • brak sprawozdania sołeckiego za rok 2019

               

Rys historyczny:            

Po raz pierwszy wzmianki o Kępie pojawiły się już w 1459 r., jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, iż istniała
już wcześniej.

  

Źródło: