Kępnica

Kępnica

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Sołectwo położone jest na terenie nizinnym. Przez wieś przepływa rzeka Kamienica.

W Kępnicy znajduje się kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, świetlica wiejska i remiza OSP.

W pobliżu świetlicy wiejskiej, w której odbywają się zebrania wiejskie, zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży oraz imprezy okolicznościowe, znajduje się boisko sportowe wraz z szatnią oraz plac zabaw dla dzieci.

Ze względu na rodzaj zabudowy mieszkańcy zamieszkują zarówno w domach jedno- i wielorodzinnych jak również w blokach.

W miejscowości jest skwer zieleni nazywany przez mieszkańców parkiem, który wymaga rewitalizacji.

Sołectwo Kępnica na Facebooku https://pl-pl.facebook.com/Kepnica

Ochotnicza Straż Pożarna w Kępnicy

liczba mieszkańców: 624

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze przedsięwzięcia odnowy wsi:

  • remont kościoła parafialnego,
  • wykonanie siedzisk na boisku sportowym,
  • zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – plac zabaw, scena, wiaty zadaszone,
  • doposażenie świetlicy wiejskiej w stoły, krzesła i naczynia,
  • realizacja cyklicznej imprezy promujące ideę Odnowy Wsi – Dni Słonecznika w sołectwie Kępnica.

Dużym atutem sołectwa jest duża integracja wśród lokalnej społeczności oraz otwartość i chęć do niesienia pomocy.

Źródło: