Kielcza

Kielcza

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

 

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 1846

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– Zagospodarowanie terenu przy ulicy Szkolnej w Kielczy o wartości 5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/