Kierpień, gm. Głogówek

Kierpień

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

 

 

Liczba mieszkańców: 305

 

Koło Związku Śląskich Kobiet Wiejskich Kierpień

Ochotnicza Straż Pożarna Kierpień

 

 

Wieś położona nad rzeką.

Głównym miejscem spotkań mieszkańców jest Ośrodek Rekreacyjny „Zielona Gęś”. Głównym walorem przyrodniczo krajobrazowym jest rzeka Osobłoga przepływająca przez środek wsi, a upiększeniem wsi są skalniaki.

                       

Program Odnowy Wsi:

Społeczność lokalna w ramach Odnowy Wsi zrealizowała wiele zadań, między innymi:

  • zagospodarowanie Ośrodka rekreacyjnego „Zielona Gęś”,
  • wyremontowanie kuchni,
  • budowa Altany i miejsca do grilla,
  • utworzenie boiska do piłki siatkowej,
  • wykonanie nowego ogrodzenia,
  • ustawienie nowych piłko chwytów do gry.

 

Sołectwo w 1999 roku otrzymało I miejsce w kategorii „Najpiękniejsza zagroda” konkursu „Piękna Wieś Opolska”.

 

Najciekawsze projekty:

  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono dąb z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.

 

Rys historyczny: 

Nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa carpio – co oznacza staw dla karpi. Pierwsze wzmianki pochodzą z XIII w.
Od 1274 r. w posiadaniu cystersów z Lubiąża. Większość pól otaczających wioskę była corocznie zalewana przez Osobłogę i w miejscach niżej położonych tworzyły stawy, które były pełne ryb. Jeszcze przed II wojną światową w Kierpniu istniała gospoda pod nazwą “RYBASZ” czyli “RYBAK”. Według ustnych przekazów przodek właścicieli gospody był pierwszym osadnikiem i założycielem wioski.

 

Najstarszym obiektem w miejscowości jest kościół pw. Narodzin Najświętszej Marii Panny, odnotowany jest w kronikach
z 1335 r. Ufundowany został przez Piastów Górnośląskich. Obecny pochodzi z XVI w., kiedy to parafią zarządzali franciszkanie z Głogówka.

Źródło: