Kierpień, gm. Głogówek

Kierpień

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

 

 Wieś położona nad rzeką.

Głównym miejscem spotkań mieszkańców jest Ośrodek Rekreacyjny „Zielona Gęś”.

Dużym walorem przyrodniczo krajobrazowym jest rzeka Osobłoga przepływająca przez środek wsi, a upiększeniem wsi są skalniaki.

 

Rys historyczny: 

Nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa carpio – co oznacza staw dla karpi. Pierwsze wzmianki pochodzą z XIII w.
Od 1274 r. w posiadaniu cystersów z Lubiąża. Większość pól otaczających wioskę była corocznie zalewana przez Osobłogę i w miejscach niżej położonych tworzyły stawy, które były pełne ryb. Jeszcze przed II wojną światową w Kierpniu istniała gospoda pod nazwą “RYBASZ” czyli “RYBAK”. Według ustnych przekazów przodek właścicieli gospody był pierwszym osadnikiem i założycielem wioski.

Najstarszym obiektem w miejscowości jest kościół pw. Narodzin Najświętszej Marii Panny, odnotowany jest w kronikach
z 1335 r. Ufundowany został przez Piastów Górnośląskich. Obecny pochodzi z XVI w., kiedy to parafią zarządzali franciszkanie z Głogówka.

Źródło:

 

Koło Związku Śląskich Kobiet Wiejskich Kierpień

Ochotnicza Straż Pożarna Kierpień

Liczba mieszkańców: 305

 

Program Odnowy Wsi:

Społeczność lokalna w ramach Odnowy Wsi zrealizowała wiele zadań, między innymi:

  • zagospodarowanie Ośrodka rekreacyjnego „Zielona Gęś”,
  • wyremontowanie kuchni,
  • budowa Altany i miejsca do grilla,
  • utworzenie boiska do piłki siatkowej,
  • wykonanie nowego ogrodzenia,
  • ustawienie nowych piłko chwytów do gry.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 –Doposażenie placu zabaw o wartości  5 000 zł.
  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi (2017)