Kochłowice, gm. Byczyna

                       Kochłowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1997

Wieś leży na zachód od Biskupic.

Warto zwrócić uwagę na znajdujący się we wsi stylizowany pałac dworski Karola Jordana z aleją dojazdową z 1923 r. (własność prywatna).

W wiosce znajduje się świetlica wiejska, boisko sportowe, plac zabaw, siłowania napowietrzna, staw sołecki.

Liczba mieszkańców: 201

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze przedsięwzięcia, zrealizowane w ramach odnowy wsi:

  • budowa placu zabaw i altany biesiadnej,
  • zakup urządzeń siłowych,
  • zakup urządzenia siłowego zrealizowano w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Utworzenie sołeckiego centrum rekreacji w Kochłowicach o wartości  5 000 zł.

 

Źródło:
https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/
https://byczyna.pl/
• ankiety i materiały będące w dyspozycji UMWO w DRW