Kocury – Malichów

 Kocury – Malichów

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

W skład Sołectwa Kocury wchodzą dwie wsie Kocury i Malichów. W Kocurach zabudowa jest bardziej rozległa natomiast Malichów to zabudowa zwarta.

Znane zabytki sołectwa to gospoda pojawiająca się na mapach w 1884r. oraz szkoła z 1912r.

Ważnym dla lokalnej społeczności obiektem jest Centrum Aktywności Wiejskiej (CAW) wraz z remizą OSP w Kocurach. Obok salki znajduje się plac zabaw wraz z siłownią, altana oraz tablice informacyjne z Bioróżnorodnością okolicznych terenów.

W realizacji jest  projekt ze ścieżka edukacyjną, na której powstaną tablicę informacyjne opisujące ciekawe miejsca w sołectwie, znane  osoby, wydarzenia, znaleziska itp.

Będąc w miejscowości warto zobaczyć:

 • kapliczkę Hubertusa,
 • kamienny obelisk z datami powstania sołectwa,
 • zabytkowy mostek w lesie,
 • budynek dawnej szkoły.

W lesie rośnie pomnik przyrody – dąb szypułkowy mający 625 cm obwodu na wysokości 130 cm. Różne źródła podają jego wiek – między 300 a 650 lat. Ciekawostką jest, iż paleontolodzy znaleźli kości dinozaura Velocipesa guerichi oraz trzech jeszcze nienazwanych okazów.

Okolice sołectwa stanowią cenny potencjał do rozwoju turystyki pieszej i rowerowej.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina” www.brzozowadolina.vot.pl
Ochotnicza Straż Pożarna Kocury-Malichów

liczba mieszkańców: 253

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze projekty zrealizowane w ostatnich pięciu latach:

 • album ze starymi zdjęciami „Historia w Fotografii zamknięta”,
 • warsztaty starych zawodów „Pobudź swoją wyobraźnię”,
 • „Ścieżka XX – lecia Odnowy Wsi w Kocurach” – ścieżka z tablicami edukacyjnymi i altaną,
 • „Śladami Dinozaura” – naturalny plac zabaw i siłownia na powietrzu,

Sołectwo Kocury-Malichów zdobyło II miejsce w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najlepszy projekt” w 2018 roku.

W trakcie realizacji są:

 • „Malichów i Kocury – Leśny Raj Natury” – koncepcja ścieżek edukacyjnych na terenie sołectwa Kocury,
 • „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – spotkania integracyjne dla mieszkańców gminy Dobrodzień.


https://dobrodzien.pl/
Źródło:

 • ankiety będące w dyspozycji UMWO w DRW