Kolanowice, gm. Łubniany

Kolanowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

 

 

 

 

 

 

Wieś położona nad Małą Panwią.

Sołectwo na terenie, którego zlokalizowany jest unikalny, drewniany kościółek pw. św. Barbary (filia parafii osowiecko-węgierskiej) pochodzący z XVII w. Jest jednym z wielu kościółków na Śląsku tworzących tzw. szlak drewnianych zabytków architektury sakralnej. Cieszy się dużym zainteresowaniem zwiedzających.

W miejscowości znajdują się kapliczki oraz pięć krzyży.

Remiza strażacka została wzniesiona około 1933 r., obecnie jest nieużytkowana.

 

Rys historyczny:            

Początki wsi nie są do końca określone. Przypuszcza się, że jej rodowód sięga średniowiecza.

DFK Kolanowice

Liczba mieszkańców: 533

 

Źródło: