Komprachcice

Komprachcice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1998

 

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców:

 

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie, istotnych z uwagi na
dobro wspólne mieszkańców sołectwa o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/