Konkurs „Fundusz sołecki- najlepsza inicjatywa” ogłoszony

Etap wojewódzki konkursu na „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” został rozstrzygnięty.

Zarządu Województwa Opolskiego w dniu 14 grudnia 2020r. ogłosił wyniki III edycji etapu wojewódzkiego konkursu.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy oraz informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego, wymiana doświadczeń, krzewienie dobrych praktyk oraz prezentacja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego.

Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 9 zgłoszeń z opolskich wsi.

Zwycięzcą  i laureatem I miejsca zostało sołectwo  Wawelno gm. Komprachcice za projekt pn. „Wieloletnia modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjno -wypoczynkowego i kulturalnego”.

Społeczność wsi przyznano nagrodę finansową w wysokości 5 000 zł a projekt zostanie nominowany do organizowanej  przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów edycji krajowej konkursu.

To  długofalowy i kompleksowy projekt mający na celu rozbudowę i modernizację obiektu służącego wszystkim organizacjom działającym w sołectwie i jego mieszkańców. Przez 11 lat zrealizowano i zakończono wieloletnią modernizację obiektu sportowo- rekreacyjno , wypoczynkowego i  kulturalnego . Obiekt o powierzchni powyżej 1 ha posiada piętrowy budynek o pow 288 m2 w którym usytuowane są 2 szatnie wyposażone prysznice toalety, pomieszczenia socjalne dla kibiców i niepełnosprawnych , biuro , świetlicę wiejską wyposażoną w kompletny sprzęt audiowizualny i nagłaśniający namioty , stoły i ławki biesiadne oraz  zaplecze kuchenne wyposażone zestaw kuchenny dla 80 osób. Ponadto w ramach projektu powstało bezpieczne pełnowymiarowe boisko z nową murawą ,  studnią głębinową   i nawodnieniem. W ramach projektu cały teren został ogrodzony, powstało odgrodzenie widowni od boiska , zamontowano łapacze za bramkami  długości 40 m i  wysokości 5 m, atestowane bramki. Boisko zostało w pełni oświetlone teren boiska jest monitorowany i nagłośniony. W realizację  projektu zaangażowane były wszystkie organizacje społeczne działające w sołectwie z Radą Sołecką, Ludowym Zespołem Sportowym, Kołem Gospodyń Wiejskich, Towarzystwem Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi. Łączna wartość projektu wyniosła 320 tys. z czego z funduszu sołeckiego przeznaczono 163 tys. a wkład własny sołectwa wyniósł blisko 50 tys. zł

Zarząd Województwa przyznał również:

II miejsce dla wsi Stradunia gm. Walce za projekt pn. „Flańce- park nad rzeką” – nagroda finansowa 4 000 zł

Wszystkie prace w ramach projektu zostały wykonane przez społeczność wiejską z pomocą własnych maszyn i narządzi. Prace wykonywane były na przełomie 9 lat, a cała przygoda z zagospodarowaniem parku nad rzeką rozpoczęła się z wspólnej inicjatywy sołtysa oraz aktywnie działającego w wiosce Stowarzyszenia Odnowy Wsi. . Wszystkim zależało aby wykorzystać zasoby wioski, którym jest stary, zaniedbany las i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców poprzez stworzenie drogi parkowej omijającej ruchliwą ulicę.  Tak przez kolejne kilka lat sukcesywnie wykonywano wiele trudnych i pracochłonnych prac, które w efekcie przyczyniły się do powstania pięknego parku nad rzeką z ścieżkami, ławeczkami, koszami na śmieci, pięknym placem zabaw z ogrodzeniem, sceną, domkiem do spotkań, miejscem na ognisko, dwoma kładkami, które umożliwiają przejście przez rzekę. Znajdujący się centrum wioski park jest obecnie  perełką tej miejscowości i zdecydowanie wpłynął na poprawę warunków życia jego mieszkańców. W ramach projektu miejsce do odpoczynku, relaksu, zabawy, spotkań, koncertów, gier, placu zabaw, a także nauki. Praktykowane jest aby co roku uczniowie z pierwszej klasy podstawowej zasadzili drzewo w parku. Łączna wartość projektu wyniosła 240 tys. z czego z funduszu sołeckiego przeznaczono 40 tys. a wkład własny sołectwa wyniósł blisko 70 tys. zł

III miejsc (ex aequo) dla wsi:

  • Kadłub gm. Strzelce Opolskie za projekt pn. „Kadłubska zagroda- ocalmy dziedzictwo naszych przodków – nagroda finansowa 3 000 zł.

W ramach projektu zagospodarowana została działkę znajdująca się w centrum wsi. Na przełomie 2018-2020 roku odnowiony został zabytkowy opuszczony budynek mieszkalny, powstał obok niego plac postojowy na 30 miejsc a pozostała część terenu mieszkańcy zagospodarowali na sad, warzywniak i łąkę kwietną.. Każda część jest już aktualnie wykorzystywana. Plac postojowy okazał się bardzo potrzebny, ponieważ korzystają z niego wszyscy, którzy przyjeżdżają do szkoły, świetlicy, biblioteki, na boisko jak również do naszej „Kadłubskiej zagrody”. Sad i warzywniak to miejsca wykorzystywane głównie przez dzieci i młodzież z miejscowej szkoły. Dzieci zbierają jabłka, uprawiają warzywa, grabią trawę lub siano.  Miejsce to wykorzystywane jest również do rekreacji. Postawiono tam altankę, w której można odpocząć po pracy w „zagrodzie”. Altanka wykorzystywana jest na co dzień przez mieszkańców jak również przyjezdnych. Obok niej jest wyznaczone miejsce na ognisko, co zwiększa atrakcyjność i funkcjonalność. Najważniejszym elementem „Kadłubskiej zagrody” jest zabytkowy dom. Mieszkańcy wyremontowali go tak, by nie zatracił swojego wiejskiego klimatu i charakteru. Można go nie tylko zwiedzać, ale również organizować w nim spotkania, warsztaty, piec chleb i kołaczyki z syrem kadłubskim. „Kadłubska zagroda” została włączona do trasy „Kadłub- Muzeum bez murów” stając się jego największą atrakcją. Łączna wartość projektu wyniosła ponad 130 tys. z czego z funduszu sołeckiego przeznaczono 66 tys. a wkład własny sołectwa wyniósł blisko 25 tys. zł

 

  • Mochów gm. Głogówek za projekt pn. „Stodoła Wiejska”– nagroda finansowa 3 000 zł.

Młodzi mieszkańcy Mochowa przejawiają zainteresowanie lokalną historią , a starsi posiadają liczne pamiątki i chcą dzielić się wspomnieniami. Dlatego postanowiono stworzyć miejsce, które dałoby impuls do międzypokoleniowej integracji oraz umożliwiałoby prowadzenie działań odnoszących się do tradycji wsi i jej dziedzictwa . W ciągu 8 lat zrealizowano projekt , który polegał na przystosowaniu stodoły wiejskiej z 1863r. na letnią świetlicę. Zachowano oryginalny wygląd wnętrza budynku , wymieniono : część stolarki dachowej , stolarkę drzwiową , pokrycie dachowe . Projekt stanowił efekt pracy i zaangażowania mieszkańców , którzy chcieli na nowo odkryć urodę i niepowtarzalność wiejskiej stodoły . Realizacja projektu przyczyniła się do aktywizacji mieszkańców , a przede wszystkim dzieci , młodzieży i seniorów do aktywnego spędzania wolnego czasu . Osoby z niego korzystające mają bezpośredni dostęp podczas zajęć lekcyjnych oraz poza nimi . Dzięki realizacji projektu zorganizowano szereg ciekawych i pełnych atrakcji imprez kulturalno – rekreacyjnych , które w sposób przyjemny i pożyteczny urozmaiciło codzienne życie mieszkańców. Łączna wartość projektu wyniosła ponad 100 tys. z czego z funduszu sołeckiego przeznaczono 45 tys. a wkład własny sołectwa wyniósł blisko 56 tys. zł

 

Ponadto z uwagi na duże zaangażowanie mieszkańców wszystkich zgłoszonych wsi, nakład pracy własnej, umiejętność pozyskania środków zewnętrznych i konsekwencję w działaniu Zarząd Województwa Opolskiego przyznał dodatkowo 5 wyróżnień z nagrodą finansową w wysokości po 1 000 zł dla wsi:

  • Grodzisko gm. Strzelce Opolskie– za projekt „Plac rekreacyjno- wypoczynkowo- edukacyjny Łączymy pokolenia”,
  • Sarny Małe gm. Lewin Brzeski– za projekt „Remont świetlicy wiejskiej w Sarnach Małych”,
  • Nowa Wieś Mała gm. Lewin Brzeski– za projekt „Utrzymanie i doposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjnego w Nowej Wsi Małej”
  • Wężowice gm. Świerczów – za projekt „Zagospodarowanie placu na cmentarzu komunalnym Gola-Wężowice”
  • Prądy gm. Dąbrowa– za projekt „Potrzeba rodzi działanie”

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

 

Regulamin Konkursu 2020 Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa

FORMULARZ Zgłoszeniowy

Oświadczenie autora zdjęć