Konkurs „Piękna Wieś Opolska 2020” ogłoszony!

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił XXIII edycję konkursu „Piękna Wieś Opolska 2020″.

Celem konkursu jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania. Konkurs ma inspirować i tworzyć płaszczyznę odniesienia dla naśladowców, opiera się na założeniu, że na wsi powinna działać zdrowa rywalizacja oparta na dobrych projektach. Podstawowym osiągnięciem realizowanego od 22 lat konkursu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców obszarów wiejskich w poprawę jakości życia, poprzez realizację wielu inicjatyw dotyczących rozwoju obszarów wiejskich.

W tym roku konkurs obejmował będzie dwie kategorie:
1. Najpiękniejsza Wieś
2. Najlepszy projekt odnowy wsi

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 czerwca br.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu, dostępnym poniżej w plikach do pobrania.
Ze względu na duże zmiany wprowadzone w regulaminie, prosimy o dokładne zapoznanie się z aktualnie obowiązującym regulaminem.

UWAGA-WAŻNE !

Gminy proszone są jednocześnie o przesłanie samej wypełnionej karty zgłoszeniowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca br. na adres e-mail: odnowawsi@opolskie.pl

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i stanowi realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021.

 

Do konkursu „Piękna Wieś Opolska 2020” zgłosiło się:

9 wsi w kategorii „Najpiękniejsza wieś”,

6 projektów w kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi”.

Szczegółowy wykaz zgłoszeń znajduje się poniżej w plikach do pobrania.

 

UWAGA-WAŻNE !!!

ZE WZGLĘDU NA OBECNĄ SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ PROSIMY O ZACHOWANIE WSZELKICH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI ORAZ PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO, PODCZAS PRZYJMOWANIA KOMISJI KONKURSOWEJ W SOŁECTWACH UCZESTNICZĄCYCH W TEGOROCZNEJ EDYCJI KONKURSU.

 

Szczegółowy harmonogram wyjazdów znajduje się poniżej w plikach do pobrania.

 

PLIKI DO POBRANIA:

01 Regulamin Konkursu Piękna Wieś Opolska 2020 Wersja KSOW

05 Karta Zgłoszenia Do Konkursu PWO 2020 Zał 1

06 Formularz Klauzuli Informacyjnej RODO Zał 2

07 Oświadczenie Przekazanie Zdjęć Konkurs PWO 2020 Zał 3

09 Pismo Do Gmin Ogłoszenie Konkursu PWO 2020 Skan

11 Zgłoszenia Do Konkursu PWO 2020

12 Harmonogram Wyjazdów PWO 2020 + Skład Komisji ZMIANA 07.08