Konradów

Konradów

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1997

Wieś położona jest w głębokiej dolince Kletnicy (Starynka), na wschód od Góry Parkowej na obszarze Parku Krajobrazowego Góry Opawskie. Znaczenie wsi podniosło uruchomienie przejścia granicznego do Zlatych Hor w 1995 roku.

Opodal przystanku PKS, nad stawkiem, znajduje się dawny dwór. Jest to skromna barokowa budowla z I połowy XVIII wieku, przebudowana w XX wieku, z mansardowym dachem i sklepieniem kolebkowym w narożnym pomieszczeniu dawnej kaplicy.

Dolna część, w bocznej dolince była dawniej nazywana Skałą. Nazwa pochodzi od skalistej łąki. Przy drodze ze Zlatych Hor do Głuchołaz stoi krzyż na ceglanym cokole pod starymi kasztanami, z dawną inskrypcją.

Centrum wsi jest zagospodarowane. Znajdują się tam świetlica połączona z placem zabaw, siłownią zewnętrzną oraz miejscem do organizacji spotkań mieszkańców.

Koło Gospodyń Wiejskich w Konradowie

liczba mieszkańców: 952

 

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w ramach odnowy wsi:

  • budowa placu zabaw,
  • modernizacja świetlicy wiejskiej. 

 

Źródło: