Konradowa

Konradowa

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2008

We wsi znajduje się kościół filialny pw. św. Konrada, należący do parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nysie, który został wybudowany w okresie wojennym.

W Konradowej życie kulturalne skupione jest wokół świetlicy wiejskiej.

Sołectwo posiada również pełnowymiarowe boisko sportowe, przy którym znajduje się plac zabaw oraz altana z miejscem do grillowania, która jest chętnie wykorzystywana w okresie letnim.

Na placu przed świetlicą znajduje się zagospodarowany plac obsadzony roślinnością.

Obok boiska znajduje się lasek dębowy. Wieś otoczona jest stawami hodowlanymi, które należą do prywatnych właścicieli.

Przez centrum wsi przebiega ścieżka rowerowa, która łączy Konradową z miastem Nysa.

liczba mieszkańców: 311

Program Odnowy Wsi:

W ramach działań z zakresu odnowy wsi zakupiono materiały oraz wyremontowano świetlicę wiejską, zakupiono także urządzenia na plac zabaw. Mieszkańcy zajmują się utrzymaniem boiska i placu zabaw.

 

Źródło: